Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Medzifakultné kolo ŠVOČ 2017

Dňa 3.5.2017 sa na akademickej pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konalo medzifakultné kolo ŠVOČ 2017. Organizátorom tohto ročníka bola Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.

ŠVOČ sa zúčastnilo spolu 9 študentov - z Ekonomickej univerzity v Bratislave, z Univerzity Mateja Bela , z Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Za Fakultu sociálnych vied UCM Vv Trnave odprezentovala a 3. miesto obhájila s prácou "Adaptácia seniorov v zariadeniach sociálnych služieb" Bc. Zuzana Draková, študentka 2. ročníka magisterského štúdia odboru sociálne služby a poradenstvo pod vedením doc. PhDr. Oľgy Bočákovej, PhD.

Za skvelú reprezentáciu našej fakulty ďakujeme a blahoželáme!

 

 

Fotogaléria