Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Akadémia NRSR

Dňa 15.5.2017 sa konala v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky Slávnostná akadémia pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana „Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888), prvý predseda Slovenskej národnej rady“. Podujatie organizovala Národná rada Slovenskej republiky pod záštitou jej predsedu Andreja Danka v spolupráci s Katedrou politických vied FSV UCM v Trnave,  Katedrou politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre a katedrou politológie FF UPJŠ v Košiciach. V rámci II. diskusného panelu vystúpil s príspevkom „Jozef Miloslav Hurban a česko-moravské politické postoje“ doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.

 

Fotogaléria