Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Návšteva Eurázijskej univerzity l. N. Gumilova

Spolupráca Slovenska a Kazachstanu okrem iných smerovaní, obsahuje aj dôležitý a niekedy neviditeľný segment vedeckej a pedagogickej spolupráce a výmeny vedeckých informácií. V tejto súvislosti, dňa 23. mája 2017, navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazašskej republike J.E. Peter Juza Eurázijskú štátnu univerzitu L. N. Gumilova v deň jej „narodenín“ (zriadená bola 23. mája 1996).

Počas návštevy odovzdal kazašským partnerom autorské výtlačky časopisu pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy Studia Politica Slovaca, ktorý vydáva Ústav Politických vied SAV.

V rámci spomenutej vedeckej spolupráce bola v uvedenom časopise publikovaná zaujímavá štúdia troch pedagógov z Eurázijskej štátnej univerzity L.N. Gumilova.

Univerzita, ktorej akademickú pôdu navštívil aj prezident Slovenskej republiky, má tiež aktuálnu úspešnú vedecko-študentskú spoluprácu napr. s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

 

Fotogaléria