Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Deň doktorandov 1/2017

Dňa 8.6.2017 sa pod záštitou dekana FSV UCM doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. uskutočnil 4. ročník vedeckého seminára „Deň doktorandov 2017“.

Bol určený študentom 1. ročníka doktorandského štúdia, ktorí prezentovali zameranie dizertačnej práce, výskumné otázky, hypotézy projektu, použitie metodológie, použitie literatúry a zdrojov, prínos dizertačnej práce pre prax.

Predseda komisie prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. a členovia komisie v zložení: prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc., prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc. a doc. PhDr. Milan Čáky, CSc. vyhodnotili práce študentov a vyjadrili podnetné návrhy a pripomienky s cieľom odstrániť nedostatky, zdokonaliť metodológiu a zvýšiť kvalitu písania dizertačných prác.    

 

Fotogaléria