Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Športový deň UCM

Regenerácia fyzických a duševných síl zamestnancov univerzity bolo hlavným cieľom Športového dňa zamestnancov UCM, ktorý sa uskutočnil 23. júna. Organizátori - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pripravili bohatý program športových a zábavných aktivít, pri ktorých  si zamestnanci z jednotlivých fakúlt mohli zmerať svoje sily. Športový deň prebiehal  v peknom prostredí na Ranči pod Babicou v Bojnej. Počas celého dňa sa účastníci dobre zabávali a utužovali priateľstvá. Fakulta sociálnych vied mala svoje zastúpenie v počte 25 účastníkov. Všetci bojovali v oranžových farbách našej fakulty s nasadením všetkých síl, o čom svedčia aj nasledovné výsledky.

 

Plážový volejbal - I. miesto FSV

Zábavné gate - I. miesto FSV

Jazda na tragači - I. miesto FSV

Streľba z luku - II. Miesto FSV

 

ABSOLÚTNYM VÍŤAZOM ŠPORTOVÉHO DŇA UCM 2017  sa stala Fakulta sociálnych vied

 

Toto podujatie zaznamenalo veľký úspech u zamestnancov, ktorí vyslovili spokojnosť s organizáciou a chcú sa zapojiť i do ďalšieho ročníka. Športová a spoločenská akcia zároveň prispela aj k možnosti prezentovať sa pred svojimi kolegami dobrými športovými výkonmi i k motivácii spraviť niečo pre svoje zdravie.

Vedenie fakulty ďakuje všetkým účastníkom za vzornú reprezentáciu a víťazom jednotlivých disciplín srdečne blahoželá. Veríme, že o rok opäť obhájime tento pekný titul.

 

 

Fotogaléria