Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Gaudeamus Nitra - Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave sa v dňoch 27. - 28.9.2017 zúčastnila na Európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania - Gaudeamus v Nitre. Na veľtrhu sme privítali množstvo záujemcov o naše študjidné programy, vysvetlili im ako funguje vysokoškolské štúdium, študentský život a ďalšie infomrácie, ktoré ich zaujímali.

Ďakujeme všetkým za prejavný záujem a na vás ostatných sa tešíme na ďalšom veľtrhu

 

 

Fotogaléria