Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Športový deň FSV UCM 2017

V pondelok 2. októbra 2017 sa v športovom areáli v obci Dechtice konal Športový deň zamestnancov a študentov Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Organizátori pripravili pre účastníkov bohatý program športových a zábavných disciplín.

Športový deň sa niesol v znamení futbalového a volejbalového turnaj, športovo-rekreačných aktivít ako boli: streľba zo vzduchovky, chodenie na chodúľoch, skákanie vo vreci, slalom na kolobežke, preťahovanie lanom, pílenie dreva, vychádzka na Katarínku a ďalšie sprievodné aktivity.  Bohatý a atraktívny program prilákal veľké množstvo študentov i pedagógov, ktorí sa či už aktívne alebo pasívne zapojili do športových a pohybových aktivít. Na podujatí sa zúčastnili akademickí predstavitelia fakulty, odborní, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci fakulty, študenti bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov i študenti Univerzity tretieho veku. Záštitu nad podujatím prevzal dekan Fakulty sociálnych vied doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. Podujatie zaznamenalo veľký úspech u zamestnancov a študentov, ktorí vyslovili spokojnosť s organizáciou a chcú sa zapojiť i do ďalšieho ročníka. Športová a spoločenská akcia zároveň prispela aj k možnosti prezentovať sa pred svojimi kolegami dobrými športovými výkonmi i k motivácii spraviť niečo pre svoje zdravie. Popoludní sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov jednotlivých aktivít a odovzdávanie diplomov. Dobrá nálada, nové priateľstvá, radosť z hry a gastronomický zážitok z chutného gulášu predznamenali nadšenie prítomných z ambície dekana FSV, zorganizovať Športový deň fakulty aj v ďalšom období.

 

Fotogaléria