Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oslavy 20. výročia založenia UCM

Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 4. októbra 2017 vyvrcholili centrálne oslavy 20. výročia jej založenia.
Ako prejav úcty a vďaky položil rektor Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc pred súsošie vierozvestcov, ktorých meno univerzita hrdo nesie vo svojom názve, slávnostný výročný veniec.
Centrálne oslavy jubilejného výročia UCM sa začali hneď ráno svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a oficiálna časť, na ktorú prijali pozvanie významné osobnosti z politického, akademického a kultúrneho života, rektori a zástupcovia partnerských univerzít, pokračovali v Divadle Jána Palárika v Trnave, kde pán rektor udelil aj množstvo významných ocenení.

Za aktívny podiel pri budovaní a rozvoji UCM v Trnave ocenil rektor UCM aj pána dekana FSV UCM doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD.
Oslavy 20. výročia založenia UCM pokračovali v popoludňajších hodinách programom pripraveným pre zamestnancov UCM, počas ktorého rektor ocenil dlhoročnú aktívnu prácu a prínos najdlhšie zamestnaných pracovníkov a ako hudobný hosť spestrila oficiálnu časť svojím vystúpením skupina Kandráčovci.

 

Fotogaléria