Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

AKADÉMIA & VAPAC - 21. ročník veľtrhu štúdia a kariéry

V dňoch 10. - 12. oktoróbra 2017 sa Fakulta sociálch vied UCM v Trnave  zúčastnila 21. ročníka veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC pod záštitou podpredsedu Európskej komisie, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Počas troch dní sme informovali množstvo záujemcov o naše študijné programy, vysvetlili študentom všetky dôležité informácie týkajúce sa štúdia na Fakulte sociálnych vied UCM.

 

Fotogaléria