Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Slávnostné promócie

V priebehu dvoch dní 11. a 12. októbra 2017 sa v priestoroch novej Auly uskutočnili slávnostné promócie čerstvých absolventov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia v študijných programoch verejná správa, politológia, európske študiá a sociálne služby a poradenstvo. Rovnako sa uskutočnili slovnostné promócie absolventov, ktorým bol udelený titul PhDr.

Všetkým absolventom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov  v živote.

 

Fotogaléria