Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Prednáška a stretnutie s Ing.Mgr.Mariánom Kuffom , Dr.h.c.

Katedra sociálnych služieb a sociálneho poradenstva  Fakulty sociálnych vied UCM Trnava zorganizovala pre svojich študentov  a pracovníkov dňa 19.10.2017 na akademickej pôde, stretnutie  a prednášku s Ing. Mgr. Mariánom Kuffom, Dr.h.c., predstaveným Inštitútu Krista Veľkňaza v Žákovciach, ktorý sa  venuje a pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli v náročných krízových životných situáciách a na okraji spoločnosti – ľuďom bez domova, ŤZP, seniorom, matkám s deťmi bez domova a týraným, závislým.

Náš hosť a prednášajúci nám podal veľmi podnetné, obohacujúce a zaujímavé informácie o jeho práci, aktivitách v uvedenom zariadení, ako sa im darí zvládať,  pomáhať ľuďom pri riešení týchto náročných životných situácií. Každý človek v zariadení – klient so svojím vážnym a iným životným príbehom ako povedal pán Kuffa.

 

Fotogaléria