Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rámcový program EÚ na podporu výskumu a inovácií - Horizon 2020

Dňa 24.októbra 2017 prebehla v rámci projektu Európske investičné a štrukturálne fondy, podporeného v rámci vyzvania Technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11, prednáška PhDr. Jakuba Birku a PhDr. Tomáša Bukovského z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zameraná na najdôležitejší z rámcových programov EÚ na podporu výskumu a inovácií - Horizon 2020.

Cieľom prednášky bolo oboznámiť študentov so základnými informáciami, ktoré sa týkajú administrácie programu, jednotlivých tematických oblastí, časového harmonogramu výziev a práce s elektronickým portálom Európskej komisie - Participant portal. Dozvedeli sa tiež o plánoch podpory vedy v novom programovom období, úspešnosti, ale aj o problémoch zapojenia slovenských vedecko-výskumných inštitúcií do rámcového programu Horizon 2020.

 

 

Fotogaléria