Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Formovanie územnej samosprávy v podmienkach Slovenska

Katedra verejnej správy v spolupráci s Centrom pre výskum regionálnej a komunálnej politiky zorganizovali pre študentov a pedagógov dňa 26.10.2017 na akademickej pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave prednášku s bývalým splnomocnencom vlády pre reformu verejnej správy Arpádom Matejkom na tému Formovanie územnej samosprávy v podmienkach Slovenska. Ako jeden z autorov reformy územnosprávneho členenia z roku 1996, v rámci ktorej bol zadefinovaný súčasný model ôsmych krajov, predniesol študentom celý proces prijímania reformy v teoretickej aj praktickej rovine. Okrem toho sa venoval aj súčasným problémom verejnej správy ako kompetenčné vymedzenie VÚC, či opodstatnenosť komunálnej reformy, čo iniciovalo následnú  podnetnú diskusiu so študentami.

 

Fotogaléria