Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Veľtrh sociálnych aktivít

Dňa 7. novembra 2017 sa uskutočnil na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave v spolupráci
s Trnavskou arcidiecéznou charitou Veľtrh sociálnych aktivít, prostredníctvom ktorého prezentovali študentom svoje aktivity rôzni poskytovatelia sociálnych služieb v Trnavskom samosprávnom kraji.
Podujatia sa stretlo s veľkým záujmom študentov, z ktorých mnohí prejavili aktívny záujem o spoznanie činnosti zúčastnených organizácii, ako aj o možnosť nadviazania vzájomnej spolupráce pri riešení konkrétnych sociálnych problémov v praxi.
Z podujatia budete mať možnosť vidieť aj záznam vďaka reportáži Televízie Lux a Mestskej televízie Trnava.

 

Fotogaléria