Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Finále Olympiády o Európskej únii

V piatok 10. novembra 2017 sa v priestoroch Kongresového centra Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo veľké finále Olympiády o Európskej únii. Do finálového kola sa prebojovalo 8 najlepších tímov z celého Slovenska.

Finále Olympiády o Európskej únii sa uskutočnilo za účasti prorektorky doc. PhDr. Ruženy Kozmovej, CSc., riaditeľa komunikácie Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Dionýza Hochela, kvestora a poslanca Európskeho parlamentu Ing. Vladimíra Maňku, prodekana PhDr. Michala Imroviča, PhD.  a prodekana a vedúceho Katedry politických vied PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD., ktorí sa krátkymi príhovormi prihovorili na úvod finále.

Finálového kola sa zúčastnilo 8 najlepších trojčlenných tímov z celého Slovenka, z celkového počtu 184 prihlásených tímov do olympiády.  Išlo o súťažné tímy z nasledovných stredných škôl: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice, Gymnázium Jána Hollého, Trnava, Stredná odborná škola, Námestovo, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca, Cirkevná spojená škola Vranov nad Topľou, organizačná zložka Cirkevné gymnázium sv. Františka z  Assisi, Vranov nad Topľou, Obchodná akadémia, Trnava a Súkromné gymnázium, Bardejov.

Finálové kolo pozostávalo z dvoch súťažných kôl, počas ktorých sa súťažiaci stretli  s ľahšími, stredne ťažkými a samozrejme nechýbal aj ťažký typ súťažných otázok. Samotné finále malo výbornú atmosféru, ktorú vytvorili nielen súťažiaci ale aj pedagógovia, spolužiaci a všetci prítomní. Medzi súťažnými kolami sa uskutočnil aj mini kvíz do ktorého sa mohli zapojiť všetci prítomní na finále a získať hodnotné knižné publikácie od sponzora Nikara.

Po zodpovedaní poslednej finálovej otázky sa odborná komisia odobrala vyhodnotiť a spočítať body za jednotlivé finálové otázky pod odborným dohľadom autora otázok Mgr. et Mgr. Ondřeja Filipca, Ph.D.. Následne prišlo k vyhláseniu výsledkov.

Na prvom mieste skončili a hlavnú výhru odbornú exkurziu do Európskeho parlamentu v Štrasbugu, ktorú venoval Ing. Vladimír Maňka, kvestor a poslanec Európskeho parlamentu, získali súťažiaci zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb, v Novom Mesto nad Váhom.

Druhé miesto obsadili a tablety získali súťažiaci zo Súkromného gymnázia, v Bardejove.

Tretie miesto obsadili a ruksaky plné prekvapení získali súťažiaci z Gymnázia sv. Edity Steinovej, v Košiciach.

 

Všetkým výhercom ale aj ostatným finalistom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

 

 

Fotogaléria

 

Dokumenty:
  Tlačová správa