Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rómovia v štáte

Dňa 13.11.2017 zorganizovala Katedra sociálnych služieb a poradenstva Fakulty sociálnych vied UCM Trnava pre svojich študentov stretnutie a prednášku, na ktorej vystúpil Vladimír Horváth z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Prednáška bola venovaná téme "Rómovia v štáte". Prednášajúci priblížil študentom činnosť Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity a problematiku v otázke Rómov v Slovenskej republike. Študenti získali zaujímavé, podnetné informácie v danej problematike a aktívne sa zapájali do diskusie.

 

Fotogaléria