Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Očkolandia

Dňa 14.11.2017 sa na Fakulte sociálnych vied uskutočnila prednáška Občianskeho združenia OČKOLANDIA, na ktorej vystúpil Ing. Ivan Lukačovič, štatutárny zástupca občianskeho združenia, aby študentom magisterského stupňa štúdia na Katedre sociálnych služieb a poradenstva priblížil fungovanie a zameranie občianskeho združenia. Prednáška bola plná osobných skúseností a taktiež rád do života pre študentov, ktorí sa môžu zapojiť ako animátori v OČKOLANDII a byť tak nápomocní pri organizovaných detských táboroch, ale taktiež môžu byť súčasťou pri nadobúdaní skúseností ich malých zverencov, ktoré môžu deti neskôr zúročiť a uplatniť pri hľadaní budúceho povolania, zaradenia sa do pracovného procesu alebo začlenenia sa do spoločnosti.

 

Fotogaléria

 

Dokumenty:
  Tlačová správa