Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Roundtable

Katedra politických vied FSV UCM v Trnave zorganizovala 15. novembra 2017 Roundtable za účasti pána prof. Valeria Mosneagu, DrSc., ako jednu z ďalších plánovaných aktivít riešenia projektu Jean Monnet Chair na tento kalendárny rok. Účastníci aktivity diskutovali o otázkach spojených s problematikou migrácie, migračnej politiky a tiež možnostiach skvalitnenia vzdelávanie v tejto oblasti.

 

 

Fotogaléria