Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Imatrikulácia AR 2017/2018

Dňa 21. novembra 2017 sme spoločne privítali študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia FSV UCM v Trnave slávnostnou imatrikuláciou v akademickom roku 2017/2018. Študenti zároveň zložili imatrikulačný sľub. Na záver imatrikulácie dekan FSV UCM v Trnave doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD. poprial študentom veľa úspechov počas štúdia.

 

Fotogaléria