Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Prednáška s Viktorom Nižňanským

Katedra verejnej správy v spolupráci s Centrom pre výskum regionálnej a komunálnej politiky zorganizovali pre študentov a pedagógov dňa 23.11.2017 na akademickej pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave prednášku s Ing. Viktorom Nižňanským, PhD., ktorý zastával v rokoch 1999-2001 a 2002-2006 post splnomocnenca vlády pre reformu verejnej správy. Ako jeden z autorov modelu vyšších územných celkov na Slovensku predniesol študentom celý proces vytvárania regionálnej samosprávy z viacerých aspektov, pričom predostrel aj pohľad na súčasné výzvy v tejto oblasti. Zároveň odborne zhodnotil aj možnosti realizácie komunálnej reformy z hľadiska riešenia problematiky fragmentácie sídelnej štruktúry na Slovensku a postavenia malých obcí. Jednotlivé body prednášky následne iniciovali podnetnú diskusiu so študentami a pedagógmi.

 

Fotogaléria

 

 

Dokumenty:
  Tlačová správa