Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Dňa 30. novembra 2017 zorganizovala Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave v spolupráci s partnerskými fakultami - Fakultou verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Fakultou veřejných politik Slezskej univerzity v Opavě, medzinárodnú vedeckú konferenciu určenú pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Konferencia prebiehala v priestoroch Fakulty sociálnych vied UCM na Bučianskej a vystúpili na nej účastníci z ôsmich pedagogických a vedeckých pracovísk. V celkovo štyroch paneloch sa doktorandi a mladí vedeckí pracovníci zaoberali problematikou verejnej správy ako aj aktuálnymi politologickými otázkami. Vo svojich príspevkoch sa dotkli vybraných aspektov verejnej správy na Slovensku, analýze volieb do regionálnej samosprávy ako aj výzvami súčasnej EÚ.

 

 

Fotogaléria

 

 

Dokumenty:
  Tlačová správa