Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výročná konferencia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

Dňa 30. novembra 2017 sa v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 6. výročia Fakulty sociálnych vied UCM a 20. výročia vzniku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Hlavným cieľom konferencie bolo poskytnúť priestor pre akademickú prezentáciu a diskusiu aktuálnych trendov vývoja v oblasti sociálnej politiky, sociálnych služieb a sociálneho poradenstva na Slovensku. Na tomto vedeckom podujatí sa zúčastnili nielen osoby z akademického prostredia, ale aj odborníci priamo z praxe, čo vytváralo predpoklady pre aktuálnosť a zameranie konferencie. Na úvod vedeckého podujatia sa prihovorili účastníkom dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave – doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. a vedúca Katedry sociálnych služieb a poradenstva – doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., po ktorých nasledovalo kultúrne vystúpenie klientov CVČ – Slnečnice z Novej Dubnice. Po krátkom kultúrnom programe konferencia pokračovala prezentáciou prednášok v rámci dvoch sekcií - Suplement sociálnych služieb v teórii a praxi a Sociálne služby, prostredníctvom čoho sa mohli účastníci konferencie oboznámiť s pôsobnosťou, významom a poslaním sociálnych služieb v dnešnej spoločnosti. Po ukončení prezentácie príspevkov nasledovala bohatá a podnetná diskusia, ktorá bola dôkazom toho, že sociálne služby tvoria neodňateľnú súčasť modernej spoločnosti, zdôrazňujúc zároveň apel na potrebu poskytovania pomoci voči tým osobám, ktoré nie sú schopné svoju nepriaznivú sociálnu situáciu vyriešiť vlastnými možnosťami.

 

Fotogaleria

 

 

 

Dokumenty:
  Dokument #1