Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Diskusie, prednášky

Milí študenti,

v tejto sekcii môžete infomrácie o budúcich ale aj o uskutočnených diskusiách a prednáškach.