Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Menovanie dekana Fakulty sociánych vied UCM

Dňa 23. apríla 2012 rektor  Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave  Dr. h. c.  doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.  slávnostne odovzdal menovací dekrét  dekanovi  Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda PhDr. Petrovi Horváthovi, PhD. za účasti predsedu Akademického senátu Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda  doc. PhDr. Milana Čákyho, CSc.