Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová

Dňa 6.5.2013 návštivila Fakultu sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová, ktorú prijal vedúci Katedry politických vied FSV a predseda Akademického senátu FSV UCM doc. PhDr.Milan Čáky, CSc. Po oficiálnom prijatí nasledovala diskusia so študentami FSV UCM.