Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave

Dňa 12. decembra 2012 navštívil našu fakultu rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. Po oficiálnom privítaní rektorom našej univerzity Dr. h. c. doc. Ing. Jozefom Matúšom, CSc. a dekanom fakulty PhDr. Petrom Horváthom, PhD. nasledovala avizovaná prednáška pána prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. na tému: "Inštitút výhrady vo svedomí".