Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Mimoriadna a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR

Dňa 4. októbra 2012 sa uskutočnila na pôde našej fakulty prednáška s J. E. Christianom Fotschom, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike na tému: Ako sa občania zúčastňujú systému/sústavy priamej demokracie vo Švajčiarsku. Prednášku a následnú diskusiu moderoval doc. PhDr. Martin Klus, PhD. mim. prof. v spolupráci spolu s Karin Rogalskou, nemeckou novinárkou žijúcou na Slovensku.