Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Udelenie titulu Dr.h.c. p. A. Kwaśniewskemu

Aleksander Kwaśniewski dostal čestný doktorát

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

Vedecká rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave udelila dňa 1. 12. 2014 titul doctor honoris causa Jeho Excelencii bývalému prezidentovi Poľskej republiky Aleksandrovi Kwaśniewskemu.


Slávnostný promočný akt sa uskutočnil v priestoroch trnavského Divadla Jána Palárika v centre mesta o 14:00. Aleksander Kwaśniewski získal titul „za zásluhy o rozvoj slovensko-poľských vzťahov, aktívnu pomoc v prístupovom procese Slovenskej republiky do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie a za rozvíjanie spolupráce v stredoeurópskom regióne".
Počas promócie boli prítomní významní hostia - predseda NR SR Ing. Peter Pellegrini, minister spravodlivosti SR JUDr. Tomáš Borec, ďalej niekoľko veľvyslancov (Palestíny, Vietnamu, Poľskej republiky, Českej republiky, Bulharska, Cypru a pod.), rovnako ako i bývalý prezident Dr. h. c. doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.. Rovnako sa zúčastnili i rektori, prorektori a dekani univerzít.
Návrh na udelenie titulu doctor honoris causa bývalému poľskému prezidentovi predložila Vedecká rada Fakulty sociálnych vied UCM. Návrh vzišiel o.i. i z existencie výborných vzťahov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave s poľským veľvyslanectvom na Slovensku a taktiež s viacerými partnermi z Poľskej republiky, napr. s Fakultou manažmentu a správy na Univerzite Jana Kochanowskego v Kielcoch.
Po promočnom akte sa konala recepcia. O 19:00 začal slávnostný večer, počas ktorého vystúpil spevácky zbor CANTICA NOVA z Trnavy.

Aleksander Kwaśniewski je významná osobnosť v stredoeurópskom priestore, je dvojnásobným prezidentom Poľskej republiky v rokoch 1995-2005, ktorý sa zaslúžil o rozvoj slovensko-poľských vzťahov a dlhoročnú podporu Slovenska. Mandát získal vo veku 41 rokov. Počas jeho funkčného obdobia sa podarilo realizovať niekoľko mílnikov v histórii Poľskej republiky - v r. 1997 prijala Poľská republika po referende novú ústavu, v r. 1999 vstúpila krajina do NATO a v r. 2004 do Európskej únie.