Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Predseda vlády doc. JUDr. Robert Fico, CSc.

V stredu 13.5.2015 sa na pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave uskutočnila prednáška predsedu vlády SR doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. na tému Sloboda prejavu. 

Predsedu vlády SR na akademickej pôde privítali: rektor UCM Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., dekan FSV UCM PhDr. Peter Horváth, PhD. a prorektor UCM JUDr. Marcel Vysocký, PhD. 
V diskusii sa študenti a pedagógovia pýtali na viaceré zaujímavé témy.