Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oslavy 55. výročia založenia partnerskej fakulty Univerzity v Novom Sade

V dňoch 19. mája – 21. mája 2015  sa na pozvanie dekana Ekonomickej fakulty v Subotici Dr.h.c. prof. Dr. Nenada Vunjaka pri príležitosti osláv 55. výročia založenia fakulty uskutočnila návšteva zástupcov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave JUDr. Marcela Vysockého, PhD., prorektora pre rozvoj univerzity a sociálne otázky, a zástupcov Fakulty sociálnych vied UCM PhDr. Márii Igazovej, PhD., prodekanky pre zahraničné vzťahy, vzťahy s verejnosťou, externé prostredie, a PhDr. Pavla Juhása.

Ekonomická fakulta dňa 21.5.2015 zorganizovala XX. medzinárodnú vedeckú konferenciu SM 2015 pod názvom „Stratégia rozvoja a konzistentnosť ekonomických systémov v podmienkach globalizácie“, na ktorej vystúpila s príspevkom PhDr. Mária Igazová, PhD.

Výsledkom rokovaní s Ekonomickou a sociálnou fakultou v Omsku, Dostojevského univerzitou, ktorú reprezentovala dekanka fakulty Ivanova Ludmila Nikolaevna, bola výmena podpísaných zmlúv o spolupráci.