Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Návšteva zástupcu ministra zahraničných vecí Srbskej republiky

Dňa 30.3. 2016 o 11:00 Centrum európskych štúdií Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave pripravilo pre študentov prednášku so zástupcom ministra zahraničných vecí Srbskej republiky, p. Branislavom Filipovićom.

Samotnej prednáške predchádzalo spoločné stretnutie medzi prednášajúcim, zástupcom veľvyslanectva Srbskej republiky na Slovensku, prorektorom UCM v Trnave a riaditeľom Centra európskych štúdií FSV UCM (ďalej iba Centrum) JUDr. Marcelom Vysockým, PhD. a s prodekankou pre zahraničné vzťahy, vzťahy s verejnosťou a  externé  prostredie FSV UCM  PhDr. Máriou Igazovou.

Prítomným študentom sa prihovoril zástupca ministra s prednáškou na tému „Foreign policy priorities and security policy of the Republic of Serbia“.  Prednášajúci objasnil študentom základné smerovanie zahraničnej politiky Srbskej republiky a výzvy ktorým Srbsko momentálne čelí. Záverečná časť prednášky bola venovaná zodpovedaniu otázok položených študentami. Otázky sa týkali najmä vzťahu Srbska k NATO, Rusku, Európskej únii a Kosovu.

 

Fotogaléria