Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Veľtrh vysokoškolského vzdelávania, Kazachstan

V dňoch 26. a 27. septembra 2015 sa  v bývalom hlavnom meste Kazachstanu Almaty konal veľtrh vysokoškolského vzdelávania, ktorého sa zúčastnilo sedemdesiat univerzít z EÚ. Našu univerzitu reprezentovali doc. Slobodová-Nováková, dekanka filozofickej fakulty,  M. Igazová prodekanka pre zahraničnú spoluprácu Fakulty sociálnych vied  a V. Novák z Filozofickej fakulty. Kazašskí študenti mali záujem o politické vedy, jazyky, psychológiu a iné odbory v magisterskom a doktorandskom štúdiu. Veríme, že reprezentácia našej univerzity prinesie uspokojivé výsledky.

Fotogaléria