Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Canisterapia a jej význam v praxi zariadenia sociálnych služieb

Katedra sociálnych služieb a poradenstva pri UCM Trnava, Fakulta sociálnych vied zorganizovala pre svojich študentov  a pracovníkov dňa 19.10.2015 na akademickej pôde Fakulty sociálnych vied UCM stretnutie  a prednášku s Mgr. Zuzanou  Janogovou a jej milým psíkom Eou na tému „Význam a využitie canisterapie v praxi sociálnych služieb.“ Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka.

Naša prednášajúca nám podala veľmi podnetné, obohacujúce a zaujímavé informácie o využívaní a prínose tejto terapie. Veľkým obohatením tohto stretnutia bola aj prítomnosť samotného psíka, ktorý nám „predviedol jeho schopnosti a prínos v canisterapii.“

Canisterapia je spôsobom - formou terapie, ktorý využíva pozitívny vplyv prítomnosti a kontaktu so psom na zdravie človeka. Jej uplatnenie ako pomocnej psychoterapeutickej metódy je možné nájsť hlavne v situáciách, kde iné metódy nie je možné efektívne využívať, prípadne ich využitie nebolo efektívne. Vnímame ju ako súčasť zooterapie, tak ako aj iné druhy zooterapie, medzi ktoré patrí aj hipoterapia, felinoterapia a ďalšie druhy terapie, pri ktorých sa využíva prítomnosť  a kontakt s rôznymi druhmi zvierat.

Canisterapia je realizovaná predovšetkým ako súčasť liečebného procesu pri práci s klientmi v zariadeniach pre seniorov, v Domoch sociálnych služieb, v Denných stacionároch. Jej využívanie má pozitívne vplyvy na zlepšenie kvality života našich klientov v ZSS.

Študenti mali množstvo podnetných otázok na ktoré im náš pozvaný hosť - pani Mgr. Zuzana Janogová veľmi podrobne a odborne zodpovedala. Taktiež študenti prejavili záujem o ďalšie stretnutie a prednášku, ktorá im prispela k obohateniu informácii o využívaní terapií v samotnej praxi v oblasti sociálnych služieb.

Fotogaléria