Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka v akademickom roku 2015/2016

Zložením imatrikulačného sľubu sa 26. novembra 2015 začal písať oficiálny príbeh vysokoškolského štúdia pre študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa dennej formy štúdia na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave v akademickom roku 2015/2016.
Slávnostná imatrikulácia sa konala za účasti akademických funkcionárov univerzity a fakulty, a to: v zastúpení rektora UCM JUDr. Marcela Vysockého, PhD., v zastúpení dekana FSV UCM PhDr. Michala Lukáča, PhD. a členky imatrikulačného kolégia Ing. Evy Čapošovej.


Fotogaléria