Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

V predvečer 4. výročia vzniku Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave sa uskutočnil 30. 11. 2015 spoločenský večer v priestoroch Divadla Jána Palárika. Slávnostnú recepciu otvoril predseda AS FSV UCM a UCM doc. PhDr. Milan Čáky, CSc., ktorý sa poďakoval všetkým zamestnancom fakulty, ako aj vedeniu univerzity za podporu v činnosti fakulty. Rektor UCM Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. počas slávnostného prípitku ocenil úspechy FSV UCM a poprial fakulte, aby bola naďalej pevnou súčasťou našej univerzity. Vyvrcholením osláv bol vianočný koncert populárnej českej speváčky Lenky Filipovej, ktorú uviedol krátkym príhovorom dekan doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. Okrem iného v ňom ocenil skutočnosť, že FSV UCM sa darí rozširovať okruh priateľov a podporovateľov, bez ktorých by fakulta nedosiahla toľko úspechov. Okrem študentov všetkých stupňov štúdia, vrátane Univerzity tretieho veku, sa koncertu zúčastnili aj predstavitelia ministerstva školstva, akreditačnej komisie, stredných škôl, spoločenských a mimovládnych organizácií.  

Fotogaléria