Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Deň otvorených dverí FSV UCM 2016

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave aj tento rok pripravila pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil v dňoch 26. – 27. januára 2016 v priestoroch Kongresového centra FSV UCM na Pekárskej 40/A v Trnave.

Deň otvorených dverí bol jedinečnou príležitosťou, kedy mali uchádzači o vysokoškolské štúdium možnosť dozvedieť sa všetky informácie o študijných programoch, ktoré Fakulta sociálnych vied ponúka, taktiež možnosti študentov možnosť absolvovať zahraničnú mobilitu prostredníctvom programu Erasmus+, na takmer 40 partnerských univerzitách, ale aj o študentskom živote.

V akademickom roku 2016/2017 má Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave akreditovaných 7 bakalárskych, 4 magisterské a 3 doktorandské študijné programy v dennej a externej forme štúdia.

V bakalárskom stupni štúdia sú akreditované študijné programy politológia, verejná správa, verejná správa (Prievidza), európske štúdiá, sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe, sociálne služby a poradenstvo, manažment sociálnych služieb, manažment verejnej správy. V magisterskom stupni štúdia sú akreditované študijné programy politológia, verejná správa European Studies, sociálne služby a poradenstvo. V doktorandskom stupni štúdia sú akreditované študijné programy verejná politika a verejná správa, európske štúdiá, sociálna politika.

 

Fotogaléria