Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Sociálno-politické otázniky

Dňa 6. februára 2018 sa uskutočnil 1. ročník vedomostnej súťaže ,,Sociálno-politické otázniky, zameranej na skúmanie vedomostí študentov stredných škôl. Vedmostnú súťaž zorganizovala Katedra sociálnych služieb a poradenstva Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave pod vedením doc. PhDr. Oľgy Bočákovej, PhD. V rámci tejto súťaže si stredoškoláci preverili svoje poznatky z oblasti sociálnej politiky SR a EÚ, pričom hodnotiacu komisiu milo potešili svojimi vedomosťami, ako aj vnímaním prítomnosti rôznych sociálnych problémov v dnešnej spoločnosti. Pilotný projekt súťaže bol rovnako sprevádzaný pozitívnym hodnotením zo strany pedagógov, sprevádzajúcich stredoškolákov na toto podujatie, pričom pedagógovia zároveň prejavili záujem o participáciu aj na ďalšom ročníku súťaže.

 

 

Fotogaléria