Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Turistický pochod

Centrum športových aktivít FSV UCM zorganizovalo dňa 25.4.2015 3. turistický pochod Smolenice 

Dňa 25.4.2015 sa uskutočnil turistický pochod v prostredí Malých Karpát. Zišla sa 30 členná skupina pedagógov a študentov FSV, ktorí absolvovali dve trasy. Tí zdatnejší zvládli výstup na vrch Záruby a menej zdatní mali prechádzku okolo Smolenického zámku s cieľom ukončiť pochod v rekreačnom zariadení Záruby. Tam na nich čakalo občerstvenie a množstvo športových disciplín. Celý deň sa niesol v priateľskej  atmosfére a účastníci boli spokojní s príjemne prežitým dňom. 
Športové podujatie fakulty bolo sponzorsky zabezpečené rekreačným zariadením Záruby.