Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Celoslovenská konferencia ŠVOČ 2018 - 1.ročník

S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydavateľstva NIKARA, portálu Veda na dosah, vedeckých časopisov Politické vedy, Slovak Journal of Political Sciences, Slovak Journal of Public Policy and Public Administration a Slovenskej spoločnosti pre verejnú správu pri SAV sa dňa 3.5.2018 na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konal 1. ročník celoslovenskej konferencie Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 2018 za účasti 13 študentov z 8 univerzitných pracovísk - Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedry politológie a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, Filozofickej fakulty Univerzity K. Filozofa v Nitre, Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Komisia v zložení – prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (FF UKF Nitra), doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. (TnUAD), doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. (FPV a MV UMB), doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (FSV UCM), PhDr. Miroslav Fečko, PhD. (UPJŠ Košice) a Ing. Leonid Raneta, PhD. (FMV EU) rozhodla o nasledovnom umiestnení: 1. miesto: Mária Hrubšová (KSSP FSV UCM) Canisterapia a jej význam v sociálnych službách, školiteľ: doc. PhDr. M. Dávideková, PhD. 2. miesto: Andrej Mikyška (FPV a MV UMB) Hybridná vojna ako novodobý fenomén: Analýza protizápadnej propagandy, školiteľ: Mgr. M. Šuplata, PhD. 3. miesto: Mátyás Szuri (KPEŠ FF UKF) Extrémizmus v nových médiách, školiteľ: PhDr. M. Mlyneková, PhD.

Výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

 

 

 

Fotogaléria