Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Návšteva predstaviteľov Vysokej školy sociálně správní z Havířova na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave

V pondelok 11. júna 2018 privítal prodekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave PhDr. Michal Lukáč, PhD. hostí z Vysokej školy sociálně správní z Havířova, ktorú zastupovali rektorka Vysokej školy doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, PhD. a vedúci oddelenia vonkajších a zahraničných vzťahov Mgr. Ing. Jaroslav Machovský. Za Fakultu sociálnych vied UCM v Trnave sa stretnutia zúčastnili prodekani fakulty - doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., PhDr. Edita Poórová, Ph.D. a  PaedDr. Monika Orlíková, PhD.

Delegácii z Českej republiky jednotliví prodekani FSV UCM prestavili činnosť Fakulty sociálnych vied v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, vedy, výskumu, publikačnej, projektovej a tvorivej činnosti, zahraničnej spolupráce a takisto navštívili viaceré pracoviská FSV UCM, vrátane historického centra Trnavy. Celé stretnutie prebehlo vo veľmi priateľskej atmosfére, ktorého výsledkom je memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti výskumu, projektov, výmenných stáží pre pracovníkov a študentov, príprava medzinárodných projektov a spoločných publikácií.

 

Fotogaléria