Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Návšteva z Fakulty managementu a práva, PGTU Joškar Ola, Marijská republika, Ruská federácia

Vo štvrtok 28. júna 2018 privítal prodekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. hostí z Fakulty managementu a práva, PGTU Joškar Ola, Marijská republika, Ruská federácia, ktorú zastupovali prof. Nina Ivanovna Larionova, Ph.D. dekanka Fakulty managementu a práva prof. Galina Viktorovna Rokina, Ph.D.. Za Fakultu sociálnych vied UCM v Trnave sa stretnutia zúčastnili PhDr. Michal Lukáč, PhD., PhDr. Edita Poórová, Ph.D. a  PhDr. Andrea Čajková, PhD.

Delegácii z Ruskej republiky jednotliví prodekani FSV UCM prestavili činnosť Fakulty sociálnych vied v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, vedy, výskumu, publikačnej, projektovej a tvorivej činnosti, zahraničnej spolupráce a takisto navštívili viaceré pracoviská FSV UCM. Celé stretnutie prebehlo vo veľmi priateľskej atmosfére, ktorého výsledkom je memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti výskumu, projektov, výmenných stáží pre pracovníkov a študentov, príprava medzinárodných projektov a spoločných publikácií.

 

 

Fotogaléria