Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Ekonomická olympiáda

Dňa 13. februára 2018 sa konalo na Fakulte sociálnych vied UCM trnavské krajské kolo Ekonomickej olympiády, ktorú organizoval INESS - Institute of Economic and Social Studies pod vedením riaditeľky programu – Ekonomická olympiáda Moniky Olejárovej. Fakulta sociálnych vied UCM pod vedením dekana doc. PhDr Petra Horvátha, PhD. prijala partnerstvo pri celonárodnej vedomostnej súťaži. Olympiádu v zastúpení dekana FSV UCM otvorila prodekanka pre zahraničné vzťahy PhDr. Edita Poórová, Ph.D. Do súťaže sa registrovalo 150 stredných škôl z celého Slovenska, z Trnavského kraja 17 škôl. Tento úspech predstavoval veľký záväzok usporiadať kvalitnú súťaž, čo sa vďaka spolupráci s FSV UCM v Trnave podarilo naplniť. Členmi Odbornej rady Ekonomickej olympiády boli známi slovenskí ekonómovia, ktorí sa podieľali aj na tvorbe súťažných otázok.

 

 

Fotogaléria