Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ŠVOČ FSV UCM 2018

Dňa 12.4.2018 sa na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konal 6. ročník fakultného kola ŠVOČ 2018, ktorého sa zúčastnilo 7 študentov. Komisia v zložení: predsedníčka komisie doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD. a členovia komisie v zložení doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., PhDr. Michal Imrovič, PhD., PhDr. Michal Lukáč, PhD. a tajomníčka komisie PhDr. Zuzana Draková zhodnotili prezentácie študentov, vybrali 3 najlepšie práce a rozhodli o nasledovnom umiestnení: 1. miesto: Mária Hrubšová (KSSaP FSV UCM) Canisterapia a jej význam v sociálnych službách 2. miesto: Kristína Hoghová (KVS FSV UCM) Špecifické postavenie Baskicka a Katalánska v územnej samospráve Španielska 3. miesto: Katarína Gerhátová (KSSaP FSV UCM) Rozvod ako súčasný fenomén modernej transformujúcej sa spoločnosti.

Výhercom srdečne blahoželáme .

 

 

Fotogaléria