Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Trestnoprávne aspekty korupcie v oblasti verejnej správy

Katedra verejnej správy zorganizovala pre študentov a pedagógov dňa 19.04.2018 na akademickej pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave prednášku významného odborníka z aplikačnej praxe, JUDr. Jána Hrivnáka. V rámci svojej prednášky sa Dr. Hrivnák zameral na problematiku trestnoprávnych aspektov korupcie v oblasti verejnej správy, ktorou sa súčasne profesijne zaoberá ako prokurátor Úradu Špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR. V kontexte témy prednášky bola pozornosť zameraná na objasnenie legislatívnej úpravy jednotlivých trestných činov korupcie, ako aj trestnoprocesných prostriedkov odhaľovania korupcie. V rámci prednášky hosť poukázal tiež na konkrétne uzatvorené prípady, ktorým sa vo svojej praktickej činnosti v minulosti venoval. Záver prednášky patril diskusii, v rámci ktorej študenti položili hosťovi viacero otázok spojených s prednášanou problematikou. V rámci diskusie hosť predostrel aj niektoré právno-aplikačné problémy.

 

Fotogaléria