Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Trestnoprávne a kriminologické aspekty korupcie vo vybraných oblastiach verejnej správy

Katedra verejnej správy zorganizovala pre študentov a pedagógov dňa 25.04.2018 na akademickej pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave prednášku odborníčky z oblasti slovenského trestného práva, doc. JUDr. Marcely Tittlovej, PhD. V rámci svojej prednášky sa doc. Tittlová zamerala na problematiku trestnoprávnych, kriminologických a kriminalistických aspektov korupcie, ktorou sa súčasne profesijne zaoberá ako pracovníčka Oddelenia trestného práva, kriminalistiky kriminológie Ústavu verejného práva PEVŠ. V kontexte témy prednášky bola pozornosť zameraná tiež na otázky právnej úpravy korupčných trestných činov, špecifík ich odhaľovania ako aj profilu páchateľov korupcie.

 

 

Fotogaléria