Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Migration - the Challenge of European States

V dňoch 26. a 27. apríla 2018 sa na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konala medzinárodná vedecká konferencia v rámci riešeného projektu Erasmus+ Jean Monnet Chair: Migration - the Challenge of European States. Konferencie sa zúčastnili renomovaní odborníci v oblasti migrácie a medzinárodnej politiky z Českej republiky, Moldavska, Poľska a Slovenskej republiky a počas jednotlivých konferenčných panelov viedli odbornú interdisciplinárnu diskusiu pri riešení politických, ekonomických a spoločenských aspektov migrácie, migračnej a utečeneckej politiky. Jednotlivé príspevky kriticky reagovali na súčasný stav a kontext európskej migračnej politiky, nedostatky azylovej politiky na národných úrovniach, prehodnotili súčasné a budúce scenáre vývoja z viacúrovňovej perspektívy. Akademickým výstupom konferencie bude recenzovaná publikácia vo forme kapitol vo vedeckej monografii, ktorá bude publikovaná v auguste 2018.

 

Fotogaléria