Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Prodekanka

Prodekanka pre zahraničné vzťahy

Meno:  PhDr. Edita Poórová, Ph.D.
Funkcia:  Prodekanka pre zahraničné vzťahy
E-mail:  edita.poorova@ucm.sk
Kancelária:  508
Telefón:  +421 33 5565 528