Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Zahraničná spolupráca

Fakulta sociálnych vied UCM participuje na výmennom programe Erasmus a spolupracuje s viac ako štyridsiatimi univerzitami v rámci Európy. Fakulta participuje na medzinárodnej spolupráci s organizáciami ako ESN, AISEC a pod.

Medzi významné univerzity, s ktorými FSV UCM spolupracuje patria:
 

 Krajina

Univerzita

 Oblasť spolupráce

 Stupeň štúdia

Bulharsko

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo

 Politológia, Európske štúdia

 Bc., Mgr., PhD.

 Česká republika

 Masarykova Univerzita v Brne, Brno

 Politológia, Európske štúdia

Bc., Mgr., PhD

Česká republika

Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, České Budejovic

Sociálne služby a poradenstvo

Bc., Mgr., PhD.

Česká republika

Slezská Univerzita v Opave, Opava

Politológia, Európske štúdia, Verejná Správa, Manažment verejnej správy, Sociálne služby a poradenstvo

Bc., Mgr.

Česká republika

Karlova univerzita v Prahe, Praha

 Politológia, Európske štúdia

Bc., Mgr., PhD.

 Česká republika

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

 Politológia, Európske štúdia

 Bc., Mgr.

 Česká republika

Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Zlín

 Politológia, Verejná správa, Manažment verejnej správy

 Bc., Mgr.

 Estónsko

 Tallinn University, Talin

 Politológia, Európske Štúdia

 Bc., Mgr. PhD.

 Estónsko

 Tartu University, Tartu

 Politológia, Európske štúdia, Verejná Správa, Manažment verejnej správy

Bc., Mgr.

 Fínsko

University of Eastern Finland, Joensuu

Politológia, Európske štúdia, Verejná Správa, Manažment verejnej správy

 Bc., Mgr.

Chorvátsko

 University of Zadar, Zadar

Verejná správa, Manažment verejnej správy

 Bc.

 Chorvátsko

 University of Dubrovnik, Dubrovnik

 Politológia, Európske štúdia, Verejná Správa, Manažment verejnej správy

 Bc.

Litva

Vytatutas Magnus University, Kaunas

Politológia, Európske štúdia

Bc., Mgr., PhD.

Litva

Mykolas Romeris University, Vilinius

Politológia, Európske štúdia, Verejná Správa, Manažment verejnej správy

Bc., Mgr., PhD.

Litva

Lithuania Business University Of  Applied Sciences, Klaipeda

Politológia, Európske štúdia, Verejná Správa, Manažment verejnej správy, Sociálne služby a poradenstvo

Bc., Mgr.

Lotyšsko

Riga Stradinš University, Riga

Politológia, Európske štúdia, Verejná Správa, Manažment verejnej správy

Bc., Mgr.

Macedónsko

University of Struga, Struga

Politológia, Európske štúdia, Verejná Správa, Manažment verejnej správy

Bc., Mgr.

Maďarsko

Andrássy University, Budapest

Politológia, Európske štúdia, Verejná Správa, Manažment verejnej správy

Bc., Mgr., PhD.

Maďarsko

University of Debrecen, Debrecen

Politológia, Európske štúdia, Sociálne služby a poradenstvo

Bc., Mgr.,PhD.

Maďarsko

University of Szeged, Szeged

Politológia, Európske štúdia

Bc., Mgr., PhD.

Nemecko

University of Bremen, Brémy

Politológia, Európske štúdia

Bc., Mgr.

Poľsko

Stanizslaw Staszic College of Public Administration in Bialystok, Bialystok

Politológia, Európske štúdia, Verejná Správa, Manažment verejnej správy

Bc., Mgr., PhD.

Poľsko

University of Gdansk, Gdansk

Politológia, Európske štúdia, Verejná Správa, Manažment verejnej správy

Bc., Mgr., PhD.

Poľsko

Jan Kochanowski University, Kielce

Politológia, Európske štúdia, Verejná Správa, Manažment verejnej správy

Bc., Mgr., PhD.

Poľsko

Jagelloninan University, Krakow

Politológia, Európske štúdia, Verejná Správa, Manažment verejnej správy

Bc., Mgr., PhD.

Poľsko

Radom Academy of Economics, Radom

Verejná správa, Manažment verejnej správy

Bc., Mgr.

Poľsko

University of Rzeszow, Rzeszow

Politológia, Európske štúdia, Verejná Správa, Manažment verejnej správy, Sociálne služby a poradenstvo

Bc., Mgr.

Poľsko

University of Sanok, Sanok

Sociálne služby a poradenstvo

Bc.

Poľsko

University of Stefan Wysznski in Warsaw

Sociálne služby a poradenstvo

Bc., Mgr.

Portugalsko

Catholic University of Portugal, Lisabon

Politológia, Európske štúdia

Bc., Mgr., PhD.

Slovinsko

Faculty of Organisation Studies, Novo Mesto

Verejná správa, Manažment verejnej správy

Bc., Mgr.

Španielsko

University of Carlos III de Madrid

Politológia, Európske štúdia

Bc.

Španielsko

University of Pablo de Olavide, Sevilla

Politológia, Európske štúdia

Bc.

Švédsko

University of Vaxjö, Vaxjö

Politológia, Európske štúdia

Bc.

Turecko

Cukurova University, Adana

Politológia, Európske štúdia

Bc., Mgr.

Turecko

Turgut Ozal University, Ankara

Politológia, Európske štúdia, Verejná Správa, Manažment verejnej správy

Bc., Mgr., PhD.

Turecko

Zirve University, Gaziantep

Politológia, Európske štúdia

Bc.

Turecko

Hitit University, Corum

Politológia, Európske štúdia, Verejná Správa, Manažment verejnej správy

Bc., Mgr., PhD.

Turecko

Bogazici University, Istanbul

Politológia, Európske štúdia

Bc.

Turecko

Yalova University, Yalova

Politológia, Európske štúdia, Verejná Správa, Manažment verejnej správy

Bc., Mgr., PhD.

 

 

V rámci podpísaných zmlúv sa budú pravidelne vymieňať informácie ako aj publikácie a vedecko-metodické materiály, rovnako bude realizovaná výmena vedeckých a pedagogických pracovníkov a ich vedeckých prác. Vytvárať sa budú aj možnosti pre výmenu študentov a skúseností v oblasti rozvoja metodiky a podmienky pre rozvoj spolupráce v oblasti dištančného vzdelávania.

Na základe záujmu vyjadreného čínskou Univerzitou Wenzhou sme pripravili návrh spolupráce v oblasti výmeny študentov a pedagógov, ktorej začiatok je plánovaný na rok 2016.

Kazašská republika prejavila záujem o naše študijné programy pre svojich študentov na druhom a treťom stupni štúdia. Z toho dôvodu sme sa zúčastnili veľtrhu vyššieho vzdelávania, ktoré bolo organizované pod záštitou EU a Kazašskej republiky.

V oblasti spolupráce za najaktívnejšiu možno považovať spoluprácu so Srbskom. Slovenskí pedagógovia sa pravidelne zúčastňujú so svojimi príspevkami konferencie v Subotici, ktorú organizuje ekonomická fakulta pravidelne v máji.

Na fotografii zľava:
prof. Nenad Vunjak - dekan fakulty v Subotici, PhDr. Mária Igazová, PhD - prodekanka pre zahraničné vzťahy, vzťahy s verejnosťou a externé prostredie, JUDr. Marcel Vysocký, PhD – prorektorpre rozvoj univerzity a sociálne otázky, prof. Elena Birovljeva – prodekanka, PhDr. Pavol Juhás.

 

V roku 2015 sme účasť na konferencii spojili s návštevou slovenského gymnázia v Kovačici. Pre študentov tretieho a štvrtého ročníka sme pripravili prezentáciu našej fakulty a študijných programov.

                            

Prehlbujeme aj spoluprácu s Univerzitou FM Dostojevskeho v Ruskej federácii, kde budú publikované príspevky pedagógov fakulty FSV UCM.

Prodekanka pre zahraničné vzťahy organizuje každoročne pre Westsachsische Universtität v Zwickau pre študentov programu MBA exkurzie v slovenských firmách. Na základe dobrých vzájomných vzťahov a spokojnosti začala tento rok na našej fakulte študovať na treťom stupni verejnej správy poslucháčka z kurzu.

Na fakulte pôsobí koordinátor programu Erasmus, ktorý koordinuje zahraničné pobyty.

V rámci nadväzovania a udržiavania zahraničných vzťahov pôsobí na fakulte prodekan pre zahraničné vzťahy, vzťahy s verejnosťou a externé prostredie. Ďalšie informácie a kontakty nájdete na našej webovej stránke fakulty www.fsvucm.sk.

Každý akademický rok sa organizujú na fakulte rôzne odborné prednášky, semináre a exkurzie, na ktorých sa zúčastňujú tak slovenskí, ako i zahraniční študenti.

V rámci programu Erasmus nás najčastejšie navštevujú študenti z tureckých univerzít a z Poľska.

Naši študenti využívajú možnosť štúdia najmä v Turecku, v Nemecku v meste Bremen a Ingolstadt, v Poľsku – Krakow, v španielskej Seville, v Litve, Lotyšsku, Estónsku, chorvátskom Zadare, v Prahe, ale aj v Portugalsku, Rumunsku, Fínsku, Belgicku a ďalších krajinách.