Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Erasmus+

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:

- Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig)

- Mládež v akcii

- programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy

- a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.


Erasmus+ je programom Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zameraný na mobility a spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe.

Program je určený pre:

- študentov – štúdium a stáže v zahraničí;

- vysokoškolských pedagógov a zamestnancov z podnikov – výučba v zahraničí;

- vysokoškolských pracovníkov – školenia v zahraničí.

 

​Podrobnejšie informácie nájdete na http://erasmus.ucm.sk/​

 

PONUKA PRE ŠTUDENTOV
Pokyny