Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Spolupráca s Najvyšším kontrolným úradom SR

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom SR uskutočňuje dotazníkový prieskum, ktorého cieľom je zistenie spokojnosti občanov s prebiehajúcou reformou ESO.

Dotazníkový prieskum sa bude relizovať na území Slovenskej republiky v 32 klientskych centrách.

Svoje skúsenosti a postrehy  so službami klienskych centier môžete vyjadriť v dotazníkovom prieskume a svojim názorom prispieť k ďalšiemu zlepšeniu implementácie reformy ESO. Dotazník je plne anonymný.
 

Dotazník je rozdelený na 2 verzie:

Variant A vyplňte v prípade, že máte osobnú skúsenosť s využitím služieb ,,Klientskeho centra“.  TU

Variant B vyplňte v prípade, že nemáte osobnú skúsenosť s využitím služieb ,,Klientskeho centra“.  TU

 

Za váš čas a ochotu participovať na dotazníkovom prieskume vám ďakujeme.